En god barndom kan også give traumer


En god barndom kan også give traumer

“Ja, men jeg kommer jo fra en helt normal, pæn familie og havde en god barndom!”

Sådan siger de fleste af mine klienter, når jeg spørger ind til deres barndom og forældre.
Det typiske billede er, at de allerede har gennem-analyseret deres barndom, opvækst og familie – og konkluderet, “at der er ikke noget at komme efter der”.
Derfor er de også virkeligt frustrerede over fortsat og håbløs kamp med:

  • Dysfunktionelle forhold og smertefulde kærlighedsrelationer.
  • Kronisk indre usikkerhed og behov for at “gøre sig fortjent” og blive accepteret.
  • Kortere eller længere perioder med depression og nedsat grundstemning.
  • Uforklarlig angst og undvigelsesadfærd.
  • Irrationel tvivl på egen tilstrækkelighed, som trods fortsat vækst i ydre succes ikke har været mulig at ændre.
  • Overfølsomhed overfor kritik og andres meninger.
  • Ekstremt behov for at holde den pæne facade, have kontrol og få alting til at se pænt ud udadtil.
Men.

Grundtraumatisering opstår ikke kun hos mennesker med forældre i misbrug, psykisk sygdom, handicaps eller økonomiske problemer.
Grundtraumatisering opstår også hos mennesker, som kommer fra umiddelbart velfungerende og omsorgsfulde familier.
Og det er langt fra altid en enkelt stor begivenhed (dødsfald, skilsmisse, vold, mm) der er årsag til traumet – men meget hyppigere begivenheder, som med voksne øjne kan virke små og ubetydelige.

Det handler nemlig allermest om de budskaber, som du som barn har oplevet at modtage.
Nogen gange kan det være så lidt som, at “din mor stod med ryggen til dig og skrællede kartofler” eller “så fik jeg en lillebror, der skulle have opmærksomheden” der gør, at du dengang fik oplevelsen af at være mindre værd, afvist, uønsket og ubetydelig.

Det er den betydning du tildelte til det du oplevede, som har lagt sig i dit blue print og som kan have sat hele dit system i gang med at producere” løsninger” som f. eks. at være ekstra dygtig, gøre dig fortjent til kærlighed, have kontrol, overpræstere og please.

Grundtraumatisering opstår derfor også i “pæne familier”, når du som barn er overladt til selv at konkludere på noget som sker.
Grundtraumatisering er næsten altid resultatet af, at du som helt lille blev overset, ikke hørt, negligeret og overladt til dig selv – i en situation, hvor du havde behov for at blive forsikret om, at du var ønsket, værdsat, elsket og passet på.

Dit blueprint dannes i dine helt tidlige leveår, og selv med gode, samvittighedsfulde og opmærksomme forældre, så kan du bære rundt på en grundtraumatisering, som forhindrer dig i at slappe af, elske dig selv som du er og indgå i sunde relationer.
Hvis du vil ud af negative mønstre, opleve sundt selvværd og få fred med dig selv og dit liv – så handler det helt enkelt om at få rettet de misforståelser, som du fik om dig selv, andre og virkeligheden.

Det er netop det jeg hjælper alle mine klienter med.

Jeg tilbyder 1:1 skræddersyet program til erhvervs- og private klienter. Intensivt program på 2-3 mdr. 95% succesrate, online LIVE sessions. Indhold og pris vurderes udfra afklaringssamtalen.