Personlige forløb.

personlige forløb

SKRÆDDERSYET, INDIVIDUELT TILPASSET 1:1 PROGRAM TIL DIG, DER VIL HELT I MÅL MED DIN FORANDRING.

Jeg skræddersyer alt 1:1 arbejde ud fra din unikke personlighed, historik, nuværende situation, problemstilling, behov og ønsker. Og jeg gør det på en måde, så du kommer bedst muligt i mål, hurtigst muligt.

De metoder og processer jeg anvender er effektive og giver hurtige resultater. Et 1:1 program løber typisk over 2-4 mdr. – alt efter, hvor intensivt vi planlægger din forandringsproces. På denne korte tid er det muligt for langt de fleste, at få bund i selv livslange, invaliderende problemstillinger. Hvis du står til at miste dit ægteskab, din relation til dine børn, din evne til at præstere og beholde dit job eller avancere i dit job – så er dette tidsrum forbavsende kort tid. Men helt realistisk såfremt du er parat og har truffet en ægte beslutning og er committet.

Første skridt til at komme i mål er at gøre forarbejdet grundigt. Alle forløb starter derfor med en 60-90 minutters afklaringssamtale på zoom.

På dette møder stiller jeg dig en række uddybende spørgsmål om din problemstilling – det er nødvendigt for, at jeg kan vurdere og træffe beslutning om, hvorvidt vi er det rigtigt match i forhold til, at du får dit problem fuldt løst. Du får også mulighed for at stille mig alle de spørgsmål, som du måtte ønske at få svar på – så du kan kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

Såfremt jeg vurderer, at der er grundlag herfor, så giver jeg dig et ved afslutningen af vores samtale et tilbud på 1:1 program og forklarer hvad samarbejdet vil indebære og kræve af dig.

På denne måde har du det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på.

Kom i gang nu!

Ansøg om dit uforpligtende, gratis 60-90  minutters afklaringssamtale her:  https://form.jotformeu.com/83296226551359

Alle 1:1 programmer bliver gennemført på zoom.